ראשי / תקנון אתר

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 כללי

 • האתר של יקב אמפורה (להלן האתר), הוא אתר אינטרנט, הפועל למכירת יין, אלכוהול ומוצרים נלווים (להלן השירותים). האתר הינו בבעלות חברת "ד.ב. עתיד מרקטינג בע"מ"
 • כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן "רוכש") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר,  ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה כל פעולת רכישת מוצר המוצע למכירה באתר.

 תנאי שימוש

 • רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא,לאומי קארד, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי .
 • הזמנתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:
  (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען אליו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.

 פרטי הרוכש

 • בעת רכישה באתר יידרש הרוכש  למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, מס' טלפון, שם ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ואופן התשלום.
 • מסירת פרטים אישיים שאינם נכונים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים שאינם נכונים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות .תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר
 • הפרטים האישיים של הרוכש, בכלל זה פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים, יישמרו במאגר החברה.

תשלום ואספקה
חיוב כרטיס האשראי אינו מיידי ויבוצע  רק במידה והמוצר זמין במלאי, ובהתאם להספקת המוצר ללקוח.
המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צויין אחרת במפורש.  באזור סחר חפשי אילת יסופקו המוצרים ללא מע"מ. הספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
המוצר יגיע באמצעות שליח, אל יעד המשלוח תוך 7 ימי עסקים, ויסופק בתנאים אופטימאליים לשמירה על היין.

אחריות למוצרים הנמכרים באתר
האחריות לטיב המוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי האחריות והשימוש הצמודים לכל מוצר ו/או שרות.

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה
באתר מוצעים למכירה פריטים בלווי תמונות שנועדו להמחשה בלבד. ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט לאחר שהתרשם ממנו וממחירו. המשתמש יכול לשנות כמויות, להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת. כמו כן, ניתן לשמור את ההזמנה על שרתי האתר בלי לסיימה ולהמשיך בקנייה במועד מאוחר יותר. בסיום ההזמנה יש להיכנס לקופה לצורך סגירת ההזמנה ואישורה.

תשלום בגין השירותים

התשלום מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי ,במזומן או בחלוקה לתשלומים עם ריבית (בכפוף לאישור חברת האשראי) .

 החיוב בפועל נעשה לאחר הכנת החבילה וסמוך לשליחתה. פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים. אם בכל זאת בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, ייצרו עמו קשר טלפוני לקבלת פרטי כרטיס האשראי.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר
בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש) שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.

יקב אמפורה  רשאית לשלוח ללקוחות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בנוגע למבצעים של החברה, חידושים באתר, פרסומות מסחריות וכד', אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בכך.

החזרת מוצרים
בקניה של אביזרים (לא יין), ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על הביטול תימסר בפקס/דוא"ל/דואר. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית ע"י משלוח אל רח' החומה 12, פארק גירון, ראשל"צ, 75655.

בעת ביטול שלא עבב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי, לא ייגבו דמי ביטול.

סייגים לזכות ההחזרה: לא ניתן להחזיר מוצרים פסידים כגון יין.

מכייון שיין עלול להתקלקל בהחזקה לא מבוקרת, ולא יכולה להיות לנו שליטה כיצד הוחזק יין שהוחזר אלינו, לצערנו לא נוכל לקבל בחזרה בקבוקי יין.

במקרים של איחור באספקה, הלקוח יוכל לבטל את העסקה לפני האספקה, בלא גביית דמי ביטול.

בעלות ושמירה על זכויות
האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.יקב אמפורה מתיר למשתמש "להוריד" (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי. היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו בכלל.

אחריות והגבלת אחריות
האחריות הבלעדית למוצרים,  לטיבם ולכל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיו"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.

האתר כולל תמונות של מוצרי יין ומוצרים נלווים, שרובן סופקו ל-יקב אמפורה  על ידי היצרנים ו\או היבואנים . התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות. בכל מקרה חבותה של יקב אמפורה, בגין כל  עילה משפטית שהיא ובגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה, לא תעלה יותר מהתמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש. החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש בו ו/או מזמין שירותים ממנו. כמו כן, החנות לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית באתר על ידי רוכש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטת החברה. החברה רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות עם הרוכשים או את הגישה של הרוכשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

במקרה של תלונה של צרכן ד.ב. עתיד מרקטינג בע"מ, תייצג את הלקוח המזמין אל מול יקב אמפורה, הלא הוא היצרן, ואנו מתחייבים לפעול מול היצרן ולדאוג שהתלונה תטופל לשביעות רצון הצרכן.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר
כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את יקב אמפורה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהם כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו ל יקב אמפורה  /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. כל מחלוקת משפטית בין רוכש ו/או גולש באתר לבין האתר בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט בעיר תל-אביב בלבד.

מדיניות משלוחים והזמנות

אזורי חלוקה:

כול הארץ להוציא: רמת הגולן, איו"ש,

כול הזמנה דרומית לקו באר-שבע – החברה תצור קשר עם המזמין ותתאם הספקה מיוחדת.

משך הזמן בין אישור ההזמנה לבין קבלת המשלוח היא עד שבעה ימי עבודה בכל אזורי החלוקה.

 • המשלוח יימסר למבוגר אחראי בלבד.
 • יינות שמוצעים למכירה משנות בציר שונות מסופקים לפי שנת הבציר שזמינה אצל היבואן או היצרן. רוב המוצרים נמצאים במלאי באופן סדיר. אם הוזמנו מוצרים שאזלו מהמלאי או חסרים זמנית, תימסר הודעה טלפונית ללקוח ויתואם מועד למשלוח חלופי.

האתר מתעדכן כך שכל המוצרים המוצגים בו יהיו זמינים ככל האפשר. עם זאת הזמינות של  המוצרים תלויה במלאי של היבואנים והיצרנים.

 • החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי בכל מקרה שבו רכישה לא תיקלט במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרוכש  לרכוש מוצרים.
 • החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הרוכשים או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יקרו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית החברה  להודיע על ביטול הרכישה, כולה או מקצתה.
 • במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר, בכל חומר מודפס אחר או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 • החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון ואת כללי ההשתתפות הללו מעת לעת.

 אישור הזמנה מותנה בתנאים הבאים:
1. 
מתן אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה.
2. 
המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי

קנייה בטוחה
יקב אמפורה נוקט בכל אמצעי האבטחה על מנת לתת ללקוח ביטחון מירבי בעת רכישת המוצרים באמצעות האינטרנט. אנו מכבדים את הפרטיות של לקוחותינו ולפיכך מקדישים תשומת לב רבה לתפעול האתר.
אנו מאפשרים ללקוחות שאינם מעוניינים להשאיר את פרטי כרטיס האשראי באמצעות האינטרנט לבצע הזמנה ללא הזנת פרטי כרטיס האשראי. נציגנו יצרו קשר טלפוני עם הלקוח לקבלת פרטי כרטיס האשראי.
יקב אמפורה הינו אתר מאובטח המשתמש בשיטות המקובלות בענף. שרתי האבטחה נועדו להגן על מערכות האתר ועל כל שרשרת החיוב ומערך האספקה.
המערכת נבדקה בקפדנות ע"י חברות כרטיסי האשראי וקיבלה את אישורן.
מערכת האתר הינה מערכת סגורה ומאובטחת, ככל האפשר. כל פרטי הלקוח, לרבות פרטי החיוב, נשמרים במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה, למעט למספר מצומצם של אנשים המורשים לכךיקב אמפורה מצהיר כי לא תשתמש במידע השמור אצלה לצרכי כל פעולה המנוגדת לתנאי המסחר התקינים ולא תעביר מידע זה לשום גורם אחר.
העסקאות המבוצעות באתר מוצפנות בפרוטוקול SSL, שהינו פרוטוקול ההצפנה המקובל בעולם להצפנת מידע ומאפשר הצפנה של המידע בין השרת לדפדפן של המשתמש.
כאמצעי הגנה נוסף בכל קניה מתבצעת בדיקה קפדנית לאימות פרטי כרטיס האשראי מול חברות האשראי בזמן אמת, במטרה למנוע שימוש לרעה בכרטיס האשראי.

שירות לקוחות

שירות הלקוחות שלנו בדואר אלקטרוני: sales@amphoraewines.com ובטלפון: 03-6359694

נועד לפתוח בעיות לפני ואחרי משלוח, לסייע בגלישה באתר, לתת מידע נוסף על מוצרים, לשמוע תלונות ומחמאות.

בימים א' – ה' בין השעות: 09:00 – 17:00

טוען...
נגישות