מדיניות מועדון הלקוחות

אתר יקב אמפורה (כרם אמפורה בע"מ ח.פ. 512950502)

תנאי תוכנית מועדון הלקוחות I Amphorae תוכנית הטבות רב שנתית

מבוא

 1. במסגרת תוכנית מועדון הלקוחות I Amphorae חברת כרם אמפורה בע”מ (“אמפורה” או “החברה“) מעניקה הטבות ללקוחות פעילים של  אמפורה, כאשר הזכאות להטבות הינה ללקוח מגיל 18 ומעלה בלבד  ונקבעת לפי היקף הרכישות שלו (להגדרת לקוח פעיל ראו סעיף 3)
 2. תוכנית המועדון חלה אך ורק ללקוחות פרטיים ואינה חלה על חברות, בתי עסק או תאגידים.
 3. אדם הרשום תחת יותר מכרטיס חבר אחד על שמו יהיה זכאי להטבות בגין כרטיס אחד בלבד
 4. בקביעת הזכאות להטבות יילקחו בחשבון אך ורק רכישות היין של הלקוח. (להגדרת רכישת יין ראו סעיף 3)

2. שינויים ועדכונים

 1. תכנית מועדון הלקוחות הינה תוכנית רב שנתית, לפיכך יהיה ברשותה של החברה לשנות מעת לעת את תנאיה ללא עדכון מראש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולפי המדיניות העסקית שלה. במסגרת שינויים אלה תהיה רשאית החברה לשנות את תנאי הזכאות להטבות והן את ההטבות עצמן, וכן לבטל הטבות מסוימות.
 2. עם כניסתם של שינויים ועדכונים הם יחולו כל כלל הלקוחות וההטבות ותנאי הזכאות יתעדכנו בהתאם לשינויים שיקבעו. יצוין כי שינוי הזכאות יכול לחול גם על צבירה שנעשתה קודם למועד ביצוע השינוי וכי לא יינתן פיצוי על שינוי שישפיע על זכאות שנצברה קודם לכן.
 3. עם ביטול תוכנית מועדון הלקוחות כי ההטבת שטרם מומשו יבוטלו.

3. הגדרות לתוכנית

  1. תוכנית ההטבות תחול אל ורק על לקוחות פעילים. לצורך זה יחולו בתקנון ההגדרות שלהלן:
 • לקוח פעיל הוא אדם אשר רכש לפחות בקבוק יין אחד ונרשם כחבר במועדון הלקוחות
 • שנת פעילות היא תקופה של 12 חודשים שמתחילה ביום הראשון לחודש הפעילות של הלקוח.
 • חודש תחילת פעילות הוא החודש הקלנדרי בשנה בו במהלכנו הפך/חזר הלקוח להיות לקוח פעיל.
 • רכישות יין הן הרכישות של יינות היקב בלבד, באתר האינטרנט או בחנות הנמצא ביקב עצמו.
 • היקף רכישה מתייחס לכמות רכישות היין שרכש לקוח פעיל בשנת פעילות.

משתמש הוא כל אחד אשר מבצע רישום למועדון הלקוחות

4. קבוצות לקוחות

 1. תוכנית מועדון הלקוחות מתבססת על שיוך כל הלקוחות הפעילים של החברה לאחת משלוש קבוצות, כאשר שייכות לכל קבוצה נקבעת על פי היקפי הרכישה בשנת פעילות שוטפת. פירוט הקבוצות להלן:
  1. קבוצת Free Run:  לקוחות הרוכשים יין בעלות של עד 1500 שח בשנת פעילות
  2. קבוצת discover\VIP: לקוחות הרוכשים יין בעלות של עד  3000 שח בשנת פעילות 
  3. קבוצת Expert: לקוחות הרוכשים יין בעלות של מעל 3000 שח בשנת פעילות 

 

בחישוב סך רכישות היין לא תילקחנה בחשבון הזמנות שבוטלו או הוחזרו כנגד החזר כספי.

5. פירוט הטבות לקבוצות השונות

הטבת הצטרפות:

הטבה על סך 30 שקלים אותם יוכל הלקוח לממש בחודש ההצטרפות ותהיה תקפה לרכישה בחנות היקב. מימוש ההטבה מותנה ברכישה ביותר מ150 שקלים בחנות.

ההטבות לקבוצת Free run: 

במהלך חודש יום ההולדת (לפי התאריך שצוין במילוי טופס ההרשמה)  הלקוח יהיה זכאי ל10% הנחה באירוח ביקב או ברכישת יינות. מימוש הטבה זו מבטל כל הנחה אחרת באותה הרכישה (ללא “כפל הטבות”). רכישת היין יכולה להתבצע בחנות היקב או בחנות המקוונת

צבירת נקודות על רכישה יין וביקורים ביקב (לפי “תוכנית הנקודות”)

ההטבות לקבוצת Discover
 1. במהלך חודש יום ההולדת (לפי התאריך שצוין במילוי טופס ההרשמה)  הלקוח יהיה זכאי ל15% הנחה באירוח ביקב או ברכישת יינות. מימוש הטבה זו מבטל כל הנחה אחרת באותה הרכישה (ללא “כפל הטבות”). רכישת היין יכולה להתבצע בחנות היקב או בחנות המקוונת
 2. צבירת נקודות על רכישת יין וביקורים ביקב (לפי “תוכנית הנקודות”)
 3. הזמנה לאירועים פרטיים לחברי המועדון בלבדההטבות לקבוצת Expert
 • במהלך חודש יום ההולדת (לפי התאריך שצוין במילוי טופס ההרשמה)  הלקוח יהיה זכאי 20% הנחה באירוח ביקב או ברכישת יינות. מימוש הטבה זו מבטל כל הנחה אחרת באותה הרכישה (ללא “כפל הטבות”). רכישת היין יכולה להתבצע בחנות היקב או בחנות המקוונת
 • עדכונים על יינות לפני השקה ואופציית רכישה מוקדמת
 •     השקת יין במהדורה מוגבלת לחברי המועדון ברמת  Expert בלבד (אפשרות רכישה מוקדמת טרם היין יצא לשוק)

 

6. שיוך לקבוצות השונות

 1. שיוכו של לקוח לקבוצה כלשהי יתבצע על פי בדיקה יומית שמתבצעת באופן אוטומטי לגבי היקף הרכישה של הלקוחות
 2. אם במהלך שנת פעילות כלשהי הרכישות של לקוח כלשהו יעלו על הסף המזכה להצטרפות לקבוצה בדירוג גבוה יותר, המערכת תבצע את השינוי באופן אוטומטי באותו היום, כלומר באותו יום העבודה בו נחצה הרף
 3. אם יתברר כי במהלך שנת פעילות רף הרכישות של לקוח אינה עמד במדרגה של הקבוצה הנוכחים בו הוא נמצא, בתחילת שנת הפעילות הבאה יורד באופן אוטומטי לקבוצת הדירוג אשר בדרישות שלה כן עמד.

כאמור, יוכל הלקוח לחדש את רמת הפעילות באמצעות רכישת יין נוספת.

7. הגדרות מיוחדות

 1. החברה אינה אחראית לכל תקלה או נזק שיגרמו עקב שיבוש במערכות עיבוד הנתונים שלה, אם כתוצאה של שיבוש הנגרם מגורם שלישי ובין אם כתוצאה מתקלה פנימית במערכת המחשבים שלה.
 2. הפעלת התוכנית מחייבת הפעלת קשר קבוע עם הלקוחות לצורכי עדכונים על מצב הזכאות של כל חבר, לפיכך כל חבר מועדון שלא ייתן הסכמתו ליצירת קשר לא יקבל עדכונים בנוגע להטבות להן הם זכאים.
 3. החברה קבעה לה כמדיניות לעדכן את הלקוחות שהסכימו לקבל דיוור בנוגע להטבות ושינויים בזכאותם בהתאם לקבוצה בה הם נמצאים, עם זאת מדיניות זו איננה מחייבת והחברה לא תהיה מחויבת לשלוח הודעות כלשהן ועל כל לקוח לברר מצב זכאותו. את מצב הזכאות ניתן לברר באתר האינטרנט של החברה8. תוכנית הנקודות

תיאור התוכנית:
 1. תוכנית ההטבות המפרטת להלן מתבססת על צבירת נקודות בגין פעולות שונות של לקוחות החברה, שאותן החברה מעוניינת לקדם.
 2. הנקודות שהחברה תעניק ללקוחות על פי תוכנית זו ניתנות להמרה למוצרים או פעילויות שהחברה   תציע מידי פעם כהטבות, כך שלכל מוצר שהחברה תציע ייקבע ערך בנקודות.
תנאי התוכנית:

.ההטבות בתוכנית זו באים בנוסף להטבות אליהן לקוחות זכאים במסגרת תוכניות אחרות.

8.2.2. לכל אחת מהפעולות המזכות בנקודות יקבע ערך בנקודת אשר יקבע לכל מוצר בהתאם להחלטת החברה בכפוף לתנאים המפורטים לכל פעולה. הנקודות של כל לקוח יזקפו לזכותו בכרטיס הלקוח שלו.

8.2.3. מימוש הנקודות מותנה ברכישה של בקבוק יין אחד לפחות או בסכום של 150 ₪ עם כל מוצר שימומש כנגד נקודות.

8.2.4. החברה תהיה רשאית להוסיף פעולות מזכות לתוכנית ולקבוע להן ערכי זיכוי בנקודות, וכן היא תהיה רשאית לגרוע מהתוכנית פעולות מזכות. גריעה של פעולה מזכה מהתוכנית לא תפגע בניקוד שנצבר בגין אותה פעולה לפני גריעתה מהתוכנית.

8.2.5. נקודות שיוענקו ללקוחות בגין רכישה יצברו למשך 12 חודשים בלבד שיתחילו ביום ההרשמה למועדון. בסיום התקופה סך הנקודות של הלקוח יתאפסו ל0. 

8.2.6. תוכנית צבירת הנקודות חלה רק על לקוחות פעילים לפי הגדרתם בתנאי התוכנית. 

8.2.7. הנקודות שמוקנות כחלק מהתוכנית ניתנות למימוש רק כנגד מוצרים אשר החברה הגדירה כי הם משתתפים בתוכנית. לא ניתן לממש את הנקודות לצורך רכישת מוצרים אחרים של החברה, והנקודות אינן ניתנות לפדיון בכסף, טובת הנאה, או כל זכות אחרת.

8.2.8. הנקודות שנצברו לא ניתנות להעברה

8.2.9. הודעות על שינויים בתוכנית, לרבות שינויים בערכי מימוש של הטבות, שינויים בערכי זיכוי של פעולות מזכות, גריעה או הוספה של פעולות מזכות, שינוי בתנאי התוכנית וכיוצא באלה, תתפרסמנה באתר החברה. פרסום הודעה באתר החברה ייחשב כהודעה שנמסרה לכל לקוח, וכל לקוח יוחזק כמי שראה את ההודעה שלושה ימים ממועד פרסומה.

8.2.10. היקב יכריז על מועד הפעלת התוכנית ורשאי להפסיקה בכל שלב שהוא ללא זיכוי כספי בגין נקודות שנצברו. בהודעה של 90 יום מראש.

8. פעולות מזכות

רכישת יינות:

רכישת בקבוקי יין ממגוון היינות אשר היקב מציע בחנות הפיזית או המקוונת של החברה בלבד. 

בילוי במרכז המבקרים של היקב:

בעת ביקור במרכז המבקרים של יקב אמפורה ורכישת מוצרים/פעילות אותה היקב משווק (מפגש יין/ סגנון אירוח אחר בו היקב פועל).

**רכישת יינות במקום שאינו מקור ראשון ליקב, כלומר, חנות יין או מסעדה אשר עובדות עם יינות היקב, לא תזכה את הלקוח בנקודות בגין הרכישה. בסמכות היקב להחליט מעת לעת על מקומות בהן יהיה ניתן לרכוש יינות ולהזדכות בנקודת בגין הרכישה

הפניית לקוחות "חבר מביא חבר":

א. הפנייה של אדם שאינו רשום כלקוח של אמפורה על ידי לקוח קיים והצטרפותו כלקוח חדש בעקבות אותה הפנייה, תזכה את הלקוח שביצע את ההפנייה ב50 נקודות.

ב. הפנייה של לקוח שרשום בחברה כלקוח לא תזכה בנקודות.

ג. זיכוי של הלקוח המפנה בנקודות יתבצע רק אם הלקוח הנרשם יסכים לקבלת דיוור ע”י היקב כחלק ממועדון הלקוחות.

השתתפות בפעילות ברשתות החברתיות:

השתתפות בפעילויות ברשתות החברתיות שהחברה תפרסם מעת עת, המזכות ב25 נקודות. 

הזכאות לקבלת נקודות הינה חד פעמית לכל אחת מהרשתות 

השתתפות בפעילות מקוונת:

השתתפות סקר מקוון או כל פעילות מקוונת אחרת תזכה ב40 נקודות.

רק רכישה כנגד תשלום בכסף מזכה בניקוד במסגרת פעולה מזכה זו. (כלומר, שוברי מתנה אינם מזכים בנקודות)

9. מדיניות פרטיות

יקב אמפורה מכבד את פרטיותם של חברי המועדון ומתחייב לשמור עליה כמפורט להלן:

 1. מועדון הלקוחות דורש הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש כל משמש למסור מידע אישי בסיסי, כדוגמת שמו, תעודת זהות, כתובת, תאריכי לידה ונישואין ודרכי התקשרות עצמו לרבות דוא”ל.  וכאמור בהצטרפות נותן המשתמש בהסכמתו לשימוש זה. 
 2. המידע הנאסף נשמר במאגר המידע של היקב ומי מטעמו, ואינו מועבר, נמכר או מופץ, והוא אינו משותף עם צדדים שלישיים כלשהם, אלא אם יידרש המידע כדין ע”י רשויות החוק מתוקף ובכפוף לחוק הגנת הפרטיות תשמ”א 1981.
 3. כל מצטרף למועדון מאשר כי ידוע לו והוא מסכים למסירת המידע הנ”ל מרצונו הטוב והחופשי ונותן בזאת הסכמתו המפורשת לשימוש במידע כמפורט בתקנון זה וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי מכל מין וסוג שהוא.
 4. יקב אמפורה רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. ככל שיבוא שינוי מהותי בהוראות התקנון שעניינן השימוש במידע האישי שנמסר, תינתן על כך הודעה מתאימה באתר אמפורה.

יקב אמפורה עושה ויעשה כל שביכולתו למנוע חדירה לבסיס המידע של מועדון הלקוחות על ידי גורמים זרים שאינם מורשים לכך.

10. הצהרות

 1. אמפורה רשאית לעשות שימוש בפרטי חברי המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילותם במועדון, לצרכים פנימיים ו/או שיווקיים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון, בין אם על ידי אמפורה ומי מטעמה ובין אם על ידי צדדים שלישיים. בהצטרפות למועדון נותן חבר המועדון הסכמנו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.
 2. המידע אותו מסר חבר המשתמש כאמור יחשב לקניינו של יקב אמפורה ולחבר אין ולא תהיה כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. יקב אמפורה לא יחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות חבר המועדון בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה -1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, עקב שימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 3. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות רק מגיל 18 ומעלה על פי חוקי מדינת ישראל חל איסור למכור משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18 שנים. הצטרפותך למועדון החברים של אמפורה מהווה הצהרה שהנך מעל גיל 18.
 4. במידה וברצון חבר המועדון להפסיק החברות במועדון הלקוחות של אמפורה ניתן ללחוץ על הכיתוב “להסרה לחץ כאן” המופיע בכל דיוור שנשלח ע”י אמפורה לחברי מועדון הלקוחות ו/או להודיע בכתב על כך.
 5. יקב אמפורה רשאי לשנות בכל עת ועת את היינות/מוצרים אחרים המוצעים למכירה בחברי המועדון, לשנות גם את תמהיל המוצרים וההטבות מטעם המועדון או איזה מהם ו/או להוציא איזה מהיינות/מוצרים המוצעים כאמור מהמלאי.
 6. טעות סופר בתיאור המוצר ו/או מחירו לי תחייב את אמפורה, תמונות היינות/מוצרים המוצעים לחברי המועדון ובאתר הינן להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים במראה, גודל, צבע שנת בציר וכו’ בין המוצר, כמופיע בפרסום (לרבות אתר היקב, קטלוג, קמפיין, דיוור, חנות, מדיה חברתית) לבינו במציאות.
 7. כל חבר מועדון לקוחות המעוניין לרכוש יין באמצעות אתר יקב אפורה מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע להוראות תקנון זה ומסכים להן, וכי אין ולא תהיה לו ו/או מי מטעמו כל טענה או תביעה, במישרין או בעקיפין, בכל סוג שהוא כנגד כרם אמפורה בע”מ, מועדון הלקוחות ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 8. בהזמנת מוצרים המתפרסמים באתר, יידרש המזמין להזין פרטים אישיים ופרטי כרטיס אשראי. מובהר בזאת כי אמפורה ומי מטעמה לא יהיו אחראיים לשגיאות בעת מסירת הפרטים ולא יהיו אחראיים בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין במידה ופרטי ההזמנה לא יקלטו במערכת ובמידה ופעולת ההזמנה לא צלחה מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק פרטי האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 9. מאחר והשימוש באתר אמפורה כרוך בעבודה בסביבה מקוונת, מובהר בזאת כי אמפורה אינה יכולה למנוע לחלוטין חדירה חיצונית למחשביה ולמאגר המידע בידי עבריינים וככל ותהיה פריצה כאמור ו/או שימוש   לא חוקי במידע כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי אמפורה. לפיכך בעצם השימוש באתר, בהרשמה למועדון הלקוחות ובהעלאת תוכן ו/או מידע כאמור, משחרר המשתמש את יקב אמפורה ו/או מי מטעמו מאחריות לכל נזק העלול להיגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור והוא מוותר בזה על כל טענה כנגד יקב אמפורה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
 10. יקב אמפורה או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בפעילות המועדון ו/או האתר, לרבות ומבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או מערכות האינטרנט ו/או רשתות סלולריות, שייגרמו מכל סיבה שהיא, לרבות אירועים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון.
 11. היינות והמוצרים שהוזמנו כאמור יסופקו בתוך 14 ימי עבודה בכתובת שנמסרה בהזמנה. משלוח לחו”ל יארך זמן רב יותר בהתאם למדינה אליה מבוצע המשלוח.
 12. המזמין אחראי לבדיקת תכולת המשלוח עם קבלתו והתאמתו להזמנה ולחשבונית. המזמין יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 יום ממועד ההזמנה, בכפוף להחזרת המוצרים באריזתם המקורית, ובלבד שזו לא נפתחה ו/או נפגמה, וכי לא נעשה בהם שימוש , ולמול הצגת חשבונית הקניה. שינוי או ביטול ההזמנה ייעשו בשית טלפון או בהודעת דוא”ל
 13. במידה וביטול ההזמנה הוא אינו עקב פגם או אי התאמה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכאי יקב אמפורה לגבות דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪  לפי הנמוך מבניהם, וכן כל תשלום שנגבה ממנה ע”י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של המזמין.
 14. במידה וביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצאות משלוח ייגבו דמי המשלוח בהתאם.
 15. לאמפורה שמורה הזכות לבטל הזמנה על פי שיקול דעתה מכל סיבה שהיא, ללא צורך בנימוק או הודעה מראש, אף אם ניתן למזמין אישור על הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תישלח למזמין ולא תהינה כל טענה ו/או דרישה כלפי אמפורה בגין ביטול ההזמנה. במקרה ביטול כאמור לא יהיה המזמין זכאי לכל פיצוי למעט זיכוי סכום ההזמנה.
 16. למען הסר ספק אמפורה מבהירה בזאת כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה כאמור כפופים להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ולמדיניות אמפורה כפי שתקבע מעת לעת.
 17. ככל ובוצע משלוח לפי דרישת לקוח למדינה בה נחסם המשלוח ו/או לא מאושרת כניסת היין לתחומה יחויב הלקוח בדמי המשלוח הן למדינה האמורה והן בגין דמי המשלוח חזרה ליקב בישראל.
 18. כל המידע המצוי בפרסומי מועדון הלקוחות ו/או באתר היקב ובכל מדיה בה קיים פרסום ומידע על היקב, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, קטעי גרפיקה, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, כמו גם סימני המסחר וכל מידע אחר מכל מין וסוג שהוא (להלן “החומר המוגן”), הם רכושה הבלעדי של אמפורה ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות והוא מיועד לשימוש פרטי בלבד ולא – מסחרי.
 19. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש באתר להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר כלשהו מהאתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת אמפורה.
 20. השימוש במידע שבאתר ותכולתו נועדו אך ורק למטרת מכירת וקניית המוצרים באמצעותם ולקבלת מידע והטבות לחברי מועדון הלקוחות.
 21. יקב אמפורה שומר לעצמו הזכות להפסיק את פעילות המועדון וההטבות בגינו בכל עת, לפי שיקול דעתו  הבלעדי, בהודעה של 30(שלושים) ימים מראש. לחברי המועדון לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות עקב הפסקת פעילות המועדון כאמור, וכן כל ההטבות הקיימות יחדלו מלהתקיים.
 22. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור למועדון, החברות בו ו/או קיום הוראות תקנון זה וכל הנובע והקשור בהם תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.
עגלת קניות